VẬT TƯ KHAI THÁC CAO SU

thông tin liên hệ
Mr Mạnh
Hotline - 0918 430 900

VẬT TƯ KHAI THÁC CAO SU

Miếng vét mủ không dính
Miếng vét mủ không dính
Chén hứng mủ hình trụ - 1 lít
Chén hứng mủ hình trụ - 1 lít
Chén 1 lit, 145 gram, giống chén sành
Chén 1 lit, 145 gram, giống chén sành
Chén hứng mủ loại 2 lít
Chén hứng mủ loại 2 lít
Chén nhựa 0.75l
Chén nhựa 0.75l
Chén nhựa PP 500ml
Chén nhựa PP 500ml
Chén nhựa PP 1.8 lít
Chén nhựa PP 1.8 lít
Kiềng quấn kín
Kiềng quấn kín
Máng che mưa hình chữ C
Máng che mưa hình chữ C
Mái che chén 25x35cm
Mái che chén 25x35cm
Chén nhựa HDPE 0.8 lít
Chén nhựa HDPE 0.8 lít
Lò xo cột kiềng
Lò xo cột kiềng
Lò xo cột kiềng
Lò xo cột kiềng
Máng EVA  40 :20*2mm*100
Máng EVA 40 :20*2mm*100
Máng eva 40: hình chữ C
Máng eva 40: hình chữ C
Máng eva 40:tử 10-20*70-100*2mm
Máng eva 40:tử 10-20*70-100*2mm
Máng xốp che mưa, nhiều màu,nhiều kích cỡ
Máng xốp che mưa, nhiều màu,nhiều kích cỡ
Máng xốp che mưa, nhiều màu,nhiều kích cỡ
Máng xốp che mưa, nhiều màu,nhiều kích cỡ
Máng xốp che mưa, nhiều màu,nhiều kích cỡ
Máng xốp che mưa, nhiều màu,nhiều kích cỡ
Chén 0.75-1.0 lít
Chén 0.75-1.0 lít
Thùng nhựa đụng mủ có nắp
Thùng nhựa đụng mủ có nắp
Thùng nhựa đụng mủ có nắp
Thùng nhựa đụng mủ có nắp
Máng xốp :10:12 *70:80:90:100 dày 2.2mm
Máng xốp :10:12 *70:80:90:100 dày 2.2mm
Thuốc kích thích ra mủ
Thuốc kích thích ra mủ
Ridomil Gold
Ridomil Gold
Ủng Bảo Hộ
Ủng Bảo Hộ
Ủng Bảo Hộ
Ủng Bảo Hộ
Sút Rửa Chén Cao Su
Sút Rửa Chén Cao Su
Sút Rửa Chén Cao Su
Sút Rửa Chén Cao Su
Sút Rửa Chén Cao Su
Sút Rửa Chén Cao Su
Mexyl MZ 72WP
Mexyl MZ 72WP
Thuốc kích thích ra mủ
Thuốc kích thích ra mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Kiềng hở
Kiềng hở
Kiềng hở
Kiềng hở
Kiềng kín
Kiềng kín
Máng hứng mủ
Máng hứng mủ
Máng hứng mủ
Máng hứng mủ
Lò Xo Cột Kiềng
Lò Xo Cột Kiềng
Lò Xo Cột Kiềng
Lò Xo Cột Kiềng
Thùng Nhựa Đựng Mủ
Thùng Nhựa Đựng Mủ
Thùng Nhựa Đựng Mủ
Thùng Nhựa Đựng Mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Lò Xo Cột Kiềng
Lò Xo Cột Kiềng