VẬT TƯ KHAI THÁC CAO SU

thông tin liên hệ
Mr Mạnh
Hotline - 0918 430 900

chén hứng mủ

Chén 0.75-1.0 lít
Chén 0.75-1.0 lít
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ hình trụ - 1 lít
Chén hứng mủ hình trụ - 1 lít
Chén 1 lit, 145 gram, giống chén sành
Chén 1 lit, 145 gram, giống chén sành
Chén hứng mủ loại 2 lít
Chén hứng mủ loại 2 lít
Chén nhựa 0.75l
Chén nhựa 0.75l
Chén nhựa PP 500ml
Chén nhựa PP 500ml
Chén nhựa PP 1.8 lít
Chén nhựa PP 1.8 lít
Chén nhựa HDPE 0.8 lít
Chén nhựa HDPE 0.8 lít